Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

STUDIJNÍ OBORY

Management a ekonomika


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Sportovní, Kulturní a Arts management


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Management ve vzdělávání a správě


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Digitální ekonomika, Marketing
a E-commerce


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Projektový management a udržitelný rozvoj území


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Management a řízení zdravotnických a sociálních služeb


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Personální management a řízení lidských zdrojů


Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MBA.

Absolventi programu MBA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MBA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MBA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MBA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Master of Business Administration (MBA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MBA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program MBA Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

Studijní program máme akreditovaný organizací American Association for Higher Education.


DETAILY

STUDIA PROGRAMU MBA

Studium programu MBA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia je 39 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

PROGRAMU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

ON-LINE
přihláška

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

Přihláška
ve formátu DOC

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte v programu Microsoft Word a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

INFORMACE

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Business Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.akademiajagiellonska.pl

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Business Administration (MBA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

Náš program Master of Business Administration (MBA) máme také akreditován od prestižní americké asociace American Association for Higher Education (AAHEA - www.aahea.org). Díky této akreditaci má náš MBA diplom celosvětovou platnost a je univerzálně uznáván.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA

oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:


Předávání diplomů na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni.

2018-23 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.