REFERENCE ABSOLVENTŮ

Profesních a manažerských studií

Vážený pane docente,

dovoluji si tímto vyjádřit mé poděkování za složené studium vzdělávacího programu MBA, které jsem absolvoval na fakultě veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni s.r.o. Ve svých 45 letech, kdy jsem vysokoškolská studia ukončil titulem Ing. v roce 2001 a od té doby jsem si stále říkal, že až přijde čas, rád bych ještě získal titul MBA. Ta doba přišla až v tomto roce 2021, kdy jsem našel Váš vzdělávací program a rozhodl jsem se do programu aktivně vstoupit.

Musím říci, že od samého počátku, kdy jsem kontaktoval Váš institut jsem byl velmi příjemné překvapen skoro až okamžitou odezvou ze strany fakulty, tzn. uzavření Smlouvy o studiu a představení celého elektronického systému, který programem MBA provází. Byl jsem moc rád, že jsem si mohl vybrat takový studijní program, který mi byl profesně velmi blízký a celý program MBA jsem prošel s chutí ve smyslu, že studuji to, co mě profesně baví, ne kvůli tomu, že chci „pouze“ získat titul MBA.

Studijní elektronická sekce, je přímo vzorně přehledná, studijní moduly fungují, jak mají, vypracování úkolů a jejich následná kontrola je v řádu hodin ze strany fakulty zpětně vyhodnocena.

Pokud se zadané úkoly nepovedly, a to se samozřejmě během studia stalo (i když mé ego tyto drobné překážky neslo velmi těžko), vždy jsem po vyhodnocení úkolu dostal zpětnou vazbu, co bylo špatně a jak by se mělo postupovat, aby byl úkol při opětovném odevzdání zakončen úspěšným splněním. Studijní podklady se musely opravdu dobře prostudovat, aby následné splnění zkoušky bylo úspěšné. To se mi moc zamlouvalo, že obtížnost byla správně náročná.

Samotnou kapitolou vzdělávacího programu byla závěrečná disertační práce. Opět – byl jsem mile potěšen, že Vaše fakulta stanoví vysokou laťku pro odevzdání disertační práce. Ono sepsat disertační práci na cca 60 stran, to byla výzva, srovnatelná s diplomovou prací. A opět – to, že je zde jasně dána vyšší náročnost pro odevzdání závěrečné práce je jenom dobře a prestiži programu MBA to má přesně takto odpovídat.

Výše popsané dojmy z mého studia vystihují opravdu výbornou systematičnost programu, ale jako všude i zde systematičnost nemůže nahradit ochota lidí. A zde bych chtěl tímto moc poděkovat paní Ing. Janě Novosákové, PhD., MBA, která vždy na mé dotazy reagovala mile, ochotně a velmi rychle. Za to moc děkuji a vážím si toho.

Závěrem jsem chtěl říci, že datum 8.10.2021, kdy mi bylo oznámeno Vaší fakultou úspěšné dokončení programu si budu navždy pamatovat – měl jsem a stále má velkou radost, nebojím se říci až hrdost za dosažený titul MBA.

Přeji Vám, aby Vaším skvěle nastaveným vzdělávacím programem prošli další a další absolventi a pevně věřím, že po dosažení titulu MBA budou stejně tak spokojeni a hrdi, jako jsem nyní já.

Přeji Vám vše dobré.

S pozdravem

Ing. Michal Skuhra
Praha, 14.10.2021
michalskuhra@seznam.cz

© 2019-2021 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.