REFERENCE ABSOLVENTŮ

Profesních a manažerských studií

UVEDENÍ PROFESNÍCH A MANAŽERSKÝCH STUDIÍ MBA, MPA, LL.M., MSc.

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Business Administration (MBA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA


pozitivně překvapilo...

Studium programu Master of Business Administration (MBA) mě pozitivně překvapilo svou koncepcí. Celý program MBA je připraven s respektem ke studijním potřebám studentů. Toto jsem velmi ocenil zejména v souvislosti s časovou náročností mého zaměstnání. Dále jsem byl překvapen precizním zpracováním jednotlivých studijních modulů programu, zejména jejich přehledností, logickou provázaností a doplněním praktickými modelovými situacemi a příklady. Studium programu MBA na Vysoké škole Jagiellońské, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti mohu jen doporučit!

Bc. Martin Robenek, MBA
robenek.martin@gmail.com

velmi dobře připravený studijní program...

Studium programu Master of Business Administration (MBA) mi přišlo velmi zajímavé z hlediska získání širšího manažerského rozhledu. Měla jsem obavy, abych si vybrala v široké nabídce programů MBA ten správný. Vybrala jsem si Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni a program MBA absolvovala na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Volbou této Fakulty ke studiu programu MBA byly mé obavy zažehnány. Fakulta mi nabídka velmi individuální přístup ke studiu programu MBA, vždy rychlou zpětnou vazbu na jakýkoliv dotaz a nejasnost a velmi dobře připravený vlastní studijní program MBA. Jsem ráda, že jsem program MBA mohla absolvovat na fakultě FVES.

Bc. Jana Kašová, MBA
jana.franz84@gmail.com

vyzdvihuji výjimečný přístup...

Výběr instituce ke studiu programu Master of Business Administration (MBA) byl pro mě zásadní. A to zejména z důvodu mého dlouhodobého pracovního působení v zahraničí. Důležitá byla pro mě koncepce studijního programu, která je v distanční formě – online a také akreditační instituce – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni. Diplom z této vysoké školy je celosvětově akceptován. Také bych chtěl vyzdvihnout naprosto výjimečný přístup a servis týmu Fakulty, který mi byl během studia poskytnut.

Mgr. Lukáš Šťastný, MBA
lukas.happy@seznam.cz

splnilo mé očekávání...

Po absolvování programu Master of Laws (LL.M.) jsem s odstupem času velmi ráda, že jsem si ke studiu vybrala Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Celé studium, zaměřené do oblasti aplikovaného práva, bylo připraveno do nejmenšího detailu a splnilo mé očekávání. Krom hodnocení studijního programu dovolte, abych také referovala o vstřícném přístupu vysoké školy ke svým studentům. Popravdě jsem se nikdy v minulosti s takovým excelentním servisem na žádné ze škol nesetkala. Za to patří celému týmu Vysoké školy Jagiellońské velké uznání a ještě větší poděkování!

JUDr. Marcela Daňková, LL.M.
marceladankova80@seznam.cz

nabídli takové tematické zaměření, které jsem hledal...

Volba tematického zaměření studia programu Master of Business Administration (MBA), vzhledem k mému povolání, byla velmi důležitá. Vysoká škola Jagiellońská a její česká Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti mi nabídli takové tematické zaměření, které jsem hledal. Rovněž musím vyzdvihnout přístup Fakulty ke studiu, zpracované studijní opory a propracovaný systém studia. Diplom a Diploma Supplement MBA z této vysoké školy má dobrý zvuk a studium na této vysoké škole mohu doporučit!

Mgr. Kamil Vrátný, MBA
kamil.vratny@centrum.cz

velmi mile překvapil cenou...

Program Master of Business Administration (MBA) mě velmi mile překvapil svou cenou, kdy se cenovou dostupností naprosto odlišuje od jiných nabídek programů MBA. O to více si cením volby studovat tento program na Vysoké škole Jagiellońské, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií, protože při takto velmi dostupné ceně bylo celé studium špičkově vedené s propracovanými studijními oporami a ukázkovým přístupem škola – klient. Rozhodně doporučuji!

Roman Bilka, MBA
bilkaroman@gmail.com

A mnoho dalších spokojených absolventů...

© 2019 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.