REFERENCE ABSOLVENTŮ

Profesních a manažerských studií

UVEDENÍ PROFESNÍCH A MANAŽERSKÝCH STUDIÍ MBA, MPA, LL.M., MSc.

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Business Administration (MBA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MBA


pozitivně překvapilo...

Studium programu Master of Business Administration (MBA) mě pozitivně překvapilo svou koncepcí. Celý program MBA je připraven s respektem ke studijním potřebám studentů. Toto jsem velmi ocenil zejména v souvislosti s časovou náročností mého zaměstnání. Dále jsem byl překvapen precizním zpracováním jednotlivých studijních modulů programu, zejména jejich přehledností, logickou provázaností a doplněním praktickými modelovými situacemi a příklady. Studium programu MBA na Vysoké škole Jagiellońské, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti mohu jen doporučit!

Bc. Martin Robenek, MBA
robenek.martin@gmail.com

velmi dobře připravený studijní program...

Studium programu Master of Business Administration (MBA) mi přišlo velmi zajímavé z hlediska získání širšího manažerského rozhledu. Měla jsem obavy, abych si vybrala v široké nabídce programů MBA ten správný. Vybrala jsem si Vysokou školu Jagiellońskou v Toruni a program MBA absolvovala na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Volbou této Fakulty ke studiu programu MBA byly mé obavy zažehnány. Fakulta mi nabídka velmi individuální přístup ke studiu programu MBA, vždy rychlou zpětnou vazbu na jakýkoliv dotaz a nejasnost a velmi dobře připravený vlastní studijní program MBA. Jsem ráda, že jsem program MBA mohla absolvovat na fakultě FVES.

Bc. Jana Kašová, MBA
jana.franz84@gmail.com

vyzdvihuji výjimečný přístup...

Výběr instituce ke studiu programu Master of Business Administration (MBA) byl pro mě zásadní. A to zejména z důvodu mého dlouhodobého pracovního působení v zahraničí. Důležitá byla pro mě koncepce studijního programu, která je v distanční formě – online a také akreditační instituce – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni. Diplom z této vysoké školy je celosvětově akceptován. Také bych chtěl vyzdvihnout naprosto výjimečný přístup a servis týmu Fakulty, který mi byl během studia poskytnut.

Mgr. Lukáš Šťastný, MBA
lukas.happy@seznam.cz

splnilo mé očekávání...

Po absolvování programu Master of Laws (LL.M.) jsem s odstupem času velmi ráda, že jsem si ke studiu vybrala Fakultu veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Celé studium, zaměřené do oblasti aplikovaného práva, bylo připraveno do nejmenšího detailu a splnilo mé očekávání. Krom hodnocení studijního programu dovolte, abych také referovala o vstřícném přístupu vysoké školy ke svým studentům. Popravdě jsem se nikdy v minulosti s takovým excelentním servisem na žádné ze škol nesetkala. Za to patří celému týmu Vysoké školy Jagiellońské velké uznání a ještě větší poděkování!

JUDr. Marcela Daňková, LL.M.
marceladankova80@seznam.cz

velmi mile překvapil cenou...

Program Master of Business Administration (MBA) mě velmi mile překvapil svou cenou, kdy se cenovou dostupností naprosto odlišuje od jiných nabídek programů MBA. O to více si cením volby studovat tento program na Vysoké škole Jagiellońské, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií, protože při takto velmi dostupné ceně bylo celé studium špičkově vedené s propracovanými studijními oporami a ukázkovým přístupem škola – klient. Rozhodně doporučuji!

Roman Bilka, MBA
bilkaroman@gmail.com

potvrdit kvalitu tohoto studijního programu...

V současné době, s jistým odstupem od absolvování profesního manažerského studia MBA na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, mohu jen konstatovat a potvrdit kvalitu tohoto studijního programu. Díky studiu programu MBA jsem získal nové cenné znalosti a informace, které využiji ve své profesní praxi. Z celého studia mám velmi dobrý dojem a musím zde poděkovat studijnímu oddělení a celému týmu FVES za špičkovou a bleskovou komunikaci a cenné rady v průběhu studia.

Dominik Bohuněk, MBA
dominik.bohunek@gmail.com

velmi profesionální úroveň...

Absolvoval jsem studijní program Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Celý průběh studia měl velmi profesionální úroveň. Rád bych celému týmu fakulty poděkoval za pozitivní přístup během studia, skvělou technickou podporu a rychlou komunikační obratnost.

Adam Bartoš, DiS. MBA
adamv.bartos@gmail.com

tematické zaměření, které jsem hledal...

Volba tematického zaměření studia programu Master of Business Administration (MBA), vzhledem k mému povolání, byla velmi důležitá. Vysoká škola Jagiellońská a její česká Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti mi nabídli takové tematické zaměření, které jsem hledal. Rovněž musím vyzdvihnout přístup Fakulty ke studiu, zpracované studijní opory a propracovaný systém studia. Diplom a Diploma Supplement MBA z této vysoké školy má dobrý zvuk a studium na této vysoké škole mohu doporučit!

Mgr. Kamil Vrátný, MBA
kamil.vratny@centrum.cz

RYCHLÁ ZPĚTNÁ VAZBA...

Chtěl bych Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií poděkovat za poskytnutí bezvadných, srozumitelných a informačně zajímavých studijních materiálů. Měl jsem radost z rychlých reakcí a odpovědí vašeho týmu nejen na mé e-maily, ale i vyhotovené úkoly. Vždy jsem dostal zpětnou vazbu de facto promptně, a to bylo skvělé.

Bc. Petr Pexa, MBA, LL.M.
ppexa@ppexa.cz

MIMOŘÁDNÁ SOUČINNOST FAKULTY...

Absolvoval jsem studijní program Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Výjimečně kladně hodnotím zejména komunikační obratnost a co hlavně, tak mimořádnou součinnost Fakulty se studentem při řešení jakýchkoliv studijních výzev. Jen a jen doporučuji!

Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA
starek.lukas@gmail.com

MOHU JEN DOPORUČIT...

Volbu, kde studovat manažerské studium, jsem dlouho rozvažoval. Dnes, s jistým odstupem času, musím konstatovat, že jsem velmi rád, že jsem zvolil Vysokou školu Jagiellońskou a její českou Fakultu. Studium bylo přiměřeně náročné a velmi mile mě překvapila vysoká profesionalita a operativnost jak lektorského, tak studijního týmu celé Fakulty. Diplom i Diploma Supplement MBA splňují mezinárodní standardy a je tedy uznatelný i v zahraničí, jak jsem očekával. Skutečně mohu jen doporučit!

PhDr. Ing. David Horvath, DiS., MBA
horvo@centrum.cz

MÁM MOŽNOST POROVNAT AKADEMICKÁ PRACOVIŠTĚ...

Během své akademické praxe jsem měl možnost poznat řadu tuzemských i zahraničních univerzit. Také jsem absolvoval české i zahraniční vysoké školy. Po zkušenostech se studiem programu MBA na Vysoké škole Jagiellońské musím konstatovat, že se jedná o velmi precizně připravený studijní program, kterým studenta distančně doprovází špičkoví lektoři a konzultanti. Tento studijní program mohu jen doporučit!

Mgr. Bc. Radim F. Holeček, MBA
rfh@seznam.cz

BYLA RADOST ZDE STUDOVAT...

V letošním roce jsem absolvoval studijní program Master of Business Administration (MBA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Jsem rád, že jsem měl možnost studovat zrovna na této škole. Velice kladně hodnotím zejména komunikační obratnost a rychlost celého studijního oddělení. Všechny mé dotazy a žádosti o pomoc při studiu byly vždy zodpovězeny. Byla radost zde studovat.

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM
marek.broul@gmail.com

Studium plně a bez výhrad doporučuji...

chci poděkovat všem za kvalitní, moderní a flexibilní studium "MBA" v roce 2020. Ačkoli jsem program "MBA" v ČR vybíral několik měsíců, distanční forma výuky na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti předčila mé očekávání. Reakce lektorů byly neskutečně promptní, plně korektní a po odborné stránce na vysoké úrovni. V neposlední řadě je vhodné zmínit cenu programu "MBA". Na českém trhu je cena programu "MBA" absolutně bezkonkurenční, která zároveň nemá vliv na vysokou kvalitu studia. Distanční formu studia ocení hlavně plně vytížení manažeři, rodiče s dětmi, apod.

Děkuji za možnost se i nadále vzdělávat.

Ing. Mgr. Lubomír Augustín, MBA
augustinlubomir@seznam.cz

POTVRZENÍ SPRÁVNOSTI MÉHO ROZHODNUTÍ...

K rozhodnutí přihlásit se na studium MBA ve mně dozrávalo několik pár posledních let a procházela jsem několik institucí, které dané studium nabízí. Rozhodující byla cena a také možnost, absolvovat studium distanční formou. Volba padla na Vaši školu, protože cena za studium byla nejnižší. Při představě, že bych z nějakých důvodů studium nedokončila a přišla o několik pár tisíc byla pro mě přijatelnější, jak bych měla přijít o 5x vyšší částku u jiné instituce.

Kromě ceny jsem si zjišťovala také ohlasy na kvalitu studia. Před samotným zahájením jsem zjišťovala v první řadě recenze na Vaši Vysokou školu. Nenašla jsem nic negativního, právě naopak. Podařilo se mi spojit i s absolventy vzdělávacího programu, kteří mi poskytli cenné informace ke studiu, co také potvrdilo správnost mého rozhodnutí.

Na základě mých osobních zkušeností, bych studium hodnotila jako náročné. Náročné na čas, věnovaný samostudiu a psaní seminárních prací, jako i MBA disertační práce. Kromě studijní opory, která je stručně a jasně zpracovaná, jsem si dohledávala potřebné informace v doporučené literatuře. Mnohé pojmy z marketingu byly pro mě nové a proto jsem je musela podrobně nastudovat. V tom ale tkví náročnost každého distančního studia. Z čeho by si však měly brát příklad jiné vysoké školy, je poskytování zpětné vazby, která je skutečně až neskutečně rychlá a bylo jedno, jestli se to týkalo pracovního týdne nebo víkendu. Tato zkušenost mi pak dodávala motivaci jít pořád dál a dál. Obsah i forma studia mi vyhovovaly, jako i komunikace ze strany Fakulty v průběhu studia, kterou hodnotím na výbornou.

PhDr. Beáta Koňařík Bakošová, MBA
beata.konarik@seznam.cz

JSEM VELMI RÁD...

Jsem velmi rád, že jsem si vybral ke studiu tohoto programu Vaši fakultu. Studium některých předmětů mě opravdu bavilo a nutilo mě bez ohledu na čas zkoumat a vypracovávat další a další témata. Navíc toto studium mi doplňovalo znalosti a oživovalo praktické zkušenosti z ekonomiky a managementu, které jsem potřeboval při souběžném studiu VŠ se zaměřením na ekonomiku a management ve státní správě.

Naprosto bezkonkurenční je spolupráce s vyučujícími jednotlivých předmětů. Odpovědi na otázky a oprava odevzdané práce probíhala takřka on-line bez ohledu na to, zda byl víkend či nikoli. Vždy vstřícné, korektní a milé jednání provází studenta po celou dobu studia. Na základě výše uvedeného mohu toto studium vřele doporučit.

Bc. Luděk Šebelle, DiS.,MBA
aliatel@centrum.cz

Velmi zajímavé studium...

Chtěla bych poděkovat za velmi zajímavé studium na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií, a za pomoc při řešení úkolů lektorům a pracovníkům Fakulty. Jsou velmi odborně a profesně zdatní a zodpovědně pomáhají studentům při výuce. Studium programu Master of Business Administration (MBA) bylo špičkově a naprosto profesionálně připraveno.

Mgr. Monika Bukačková, MBA
monikabukackova@seznam.cz

Rychlé, laskavé a lidské jednání...

V roce 2021 jsem absolvovala studium MBA na Vysoké škole Jagiellonské v Toruni, FVES Uherské Hradiště. Tento program jsem zvažovala poslední 2 roky a hledala jsem vhodnou instituci, která by jednak poskytovala kvalitní vzdělání a zároveň její diplom byl uznatelný i v zahraničí. FVES mi nabídla studium na míru - dle mých potřeb a zaměření. Celý program byl špičkově vedený, s profesionálním a promptním přístupem všech lektorů. Vyzdvihnout musím též velmi osobitý, lidský přístup. Program propojuje teorii a praxi, přednášející odprezentovali velké množství příkladů a jejich možná řešení. Přístup této VŠ by měl být vzorem komunikace škola - student. Rychlé, laskavé a lidské jednání, které podněcuje k dalšímu promýšlení, hledání a učení v souvislostech. Studium je cenově dostupné vzhledem k nabídce těchto programů v ČR. Všem zájemcům toto studium doporučuji a přeji mnoho úspěchů.

PhDr. Mgr. Bc. Jana Jičínská, Ph.D., MBA
jana.poradenstvi20@gmail.com

Profesionální a lidský přístup...

Musím přiznat, že před zahájením shora uvedeného programu jsem měl mírné obavy z distančního způsobu vzdělávání, z technického zajištění a celkové proveditelnosti manažerského modulu. Po absolvování manažerského programu však musím uznat, že mé obavy byly zcela zbytečné, neboť celkový průběh studia hodnotím více než nadprůměrně. V tomto kontextu Vám vyjadřuji maximální poděkování za způsob, jakým byla výuka zajištěna. Za přístup všech akademických pracovníků, který byl nejen profesionální, ale zejména lidský a vstřícný.

Jednotlivé vyučovací bloky byly vedeny konstruktivně a to s převahou dialogu, jehož předmětem byla celá řada praktických a názorných příkladů, s nimiž se manažeři a vedoucí pracovníci běžně setkávají. Zakončením studia jsem tedy získal nejen cenné teoretické informace, ale zejména praktické rady pro výkon v některé z vedoucích pozic v oblasti školství.

Studium některého z manažerských oborů Master of Busines Administration (MBA) na FVES v Uherském Hradišti doporučuji všem potencionálním zájemcům a to s ohledem na cenu, kvalitu studia a přístup všech vyučujících.

Mgr. Marian Dancso, MBA
Marian.Dancso@seznam.cz

kvalitní základy do manažerské praxe...

Velmi oceňuji individuální přístup nejen studijního oddělení, ale též garantů jednotlivých modulů. Komunikace vždy probíhala rychle a věcně. Studijní podklady jsou zpracovány přehledně a vzbuzují ve studentovi motivaci procházet i další související zdroje. Studijní program je svým pojetím náročnější, avšak výstupem jsou kvalitní základy do manažerské praxe.

Mgr. Jakub Jestřáb, MBA
jakub.jestrab@gmail.com

rychlost hodnocení odevzdaných úkolů...

Musím konstatovat, že nemám co vytknout a studium bylo vlídné, obohacující a k mé spokojenosti. Vyzdvihnout lze rychlost hodnocení odevzdaných úkolů, student pokaždé obdržel ve velmi krátkém časovém úseku hodnocení odevzdaného úkolu a zpětnou vazbu. Toto zvykem nebývá, a jistě to přispívá ke snížení stresu z očekávání a spokojenosti v rámci studia. Dále, nabyté poznatky také využiji ve své praxi.

PhDr. Tomáš Waloszek, MBA
TWaloszek@seznam.cz

nadstandardní přístup studijního oddělení...

Oceňuji kvalitní zpracování studijních materiálů, opravdu je vidět, že se jedná o odborné lektory s praxí. Dále nesmím vynechat nadstandardní přístup studijního oddělení, rychlé reakce na dotazy a věcné připomínky jak k disertační práci, tak i zpracovávaným úkolům. Perfektní pomoc. Kdybych nebyl tak zdaleka, myslím, že bych školu neměl problém studovat prezenčně. MBA studiem jsem si jednak zopakoval spoustu věcí z vysoké školy, ale co víc, naučil se i spoustu nového.

Ing. Josef Sequens
J.sequens@centrum.cz

A mnoho dalších spokojených absolventů...

© 2019-2021 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.